EK II


Tu spoczywa pozostałość z akcji, która rozegrała się 6-7-8 marca (spoczywa chwilowo).
Naprawdę nijako teraz wygląda to miejsce, gdy się jedzie A4. Doświadczam tego - jak przypuszczałem - że brak charakterystycznego punktu / elementu w bezpośrednim pobliżu, powoduje zapomnienie i zobojętnienie. A gdy jeszcze kiedyś wytną z krajobrazu # Giszowiec... Nie wybiegajmy aż tak w przyszłość, choć ta przyszłość w ostatnim czasie bardzo przybliża się do teraźniejszości. Np. Makoszowy już są faktem!

Komentarze

Popularne posty