Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2011

stary Chorzów Stary

technologie wojskowe

Monopolowy rekonesans

poranna tele-wizja

sklep fabryczny

modern & classic

szklarnia wieżowa / dom ogrodnika

narastanie / osadzanie

najbrzydsze miejsca w okolicy

Zakątek kolejarza

linia transmisyjna

ELka

U S C Kce

Ciuchcie z DOKP

68 TdP - etap 3

z dziennika roz-budowy