NORMA

"Wejście do wyrobiska dozwolone przy wyświetleniu napisu NORMA. W przypadku wyświetlania napisu BRAK PRZEWIETRZANIA na sygnalizatorze obowiązuje zakaz wejścia do wyrobiska. W przypadku braku wyświetlania na sygnalizatorze, przed wejściem do wyrobiska porozumieć się z dyspozytorem metanometrii."

Komentarze

Popularne posty